Våra varumärken

NSP är multi-franchisetagare till två av världens mest kända varumärken i restaurangbranschen; Burger King och Kentucky Fried Chicken (KFC). Varumärkena erbjuder en tydlig måltidsupplevelse och har en stark position på marknaden vilket attraherar en bred målgrupp. Vi tycker att restaurangkoncepten kompletterar varandra och passar väl in i NSP:s arbetssätt, etablerade stödsystem och organisation.

Vi har över tid byggt upp en stor förståelse för etablering, utveckling och stordrift av franchiserestauranger. En kunskap som kommer väl till pass i den kommande etableringen av KFC.

Att vi har förtroendet att representera franchisegivare i denna storlek är ett kvitto på att vi har gott rykte på marknaden. Det sporrar oss till att fortsätta leverera måltider av hög kvalité och att fortsätta vara en av de främsta aktörerna i Norden på QSR-marknaden.

För att leva upp till våra gästers förväntningar ställer vi höga krav på våra restauranger och målet är att varje gäst ska få en så bra upplevelse som möjligt, oavsett vilken restaurang denne besöker. Det gör vi bland annat genom att ha engagerade och välutbildade medarbetare, håller en hög servicenivå samt etablerar oss i väl belägna och attraktiva lokaler..