Våra värderingar

NSP är ett ungt företag med många unga medarbetare. För många anställda står vi för den första kontakten med arbetslivet. Arbetsinsatsen som våra medarbetare bidrar med är helt avgörande för vår framgång och därför satsar vi på att vara en av Sveriges arbetsgivare för ungdomar. En del i det arbetet är våra gemensamma värderingar:

 • Tydligt ledarskap
  Vi leder genom delaktighet, tydliga mål och konstruktiv feedback. Det ger insiktsfulla och motiverade medarbetare som bidrar till en effektiv och lönsam organisation.
 • Ansvarstagande
  Vi tar ansvar för vår egen och gästernas utveckling, både som organisation och individ, och styrs av viljan att hitta lösningar.
 • Resultatfokus
  Vi arbetar målmedvetet och belönar goda resultat, vilket skapar en driftig organisation och långsiktig lönsamhet. Det ger i sin tur trygghet till medarbetare, gäster och investerare.
 • Ständig förbättring
  Vi förbättrar oss kontinuerligt, utvecklas och anpassar oss till marknadens nya krav.
 • Ha kul!
  Vi är ett lag där alla bidrar till sin del till de gemensamma målen. Vi har en positiv inställning och gläds åt våra egna, varandras, våra gästers och våra ägares framgångar.
 • Respekt och ärlighet
  Vi behandlar alla, både internt och externt, med värdighet och respekt. Vi är lojala mot oss själva, varandra, våra gäster och ägare. Vi kommunicerar öppet och direkt med den som det berör.

Två gånger per år gör vi medarbetarundersökningar för att lyssna av hur medarbetarna trivs, vad de tycker om sin arbetsplats, om utbildningen fungerar bra, vad de tycker om schemaläggningen med mera. Resultatet vägleder oss i vårt ständiga förbättringsarbete.